Nad Sanem - Dźwinacz Górny

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.

Zamieszczone na witrynie CBDG formularze i przeglądarka geograficzna (GIS) pozwalają szybko i precyzyjnie dotrzeć do żądanych informacji. Stale rozwijany i poszerzany bezpłatny internetowy dostęp do bazy stanowi najszybszy sposób dotarcia do gromadzonych w archiwach przez dziesiątki lat informacji o geologii Polski.